RATAMAKSUJEN PALAUTUKSET 2012

TMK:n lisenssikuljettajille sekä TMK:n lisenssittömille kuljettajille palautetaan edellisten vuosien tapaan osa ratamaksuista tositteita vastaan. Tositteet on toimitettava 15.10. mennessä TMK:n toimistolle osoitteeseen Toivolankatu 27, 20810 Turku