Arvoisat  TMK:n jäsenet.

Kerhon hallitus kokoontui päätäntävaltaisena maanantaina 16.2.2015 klo.17.00. Hallituksen jäsenistä kaksi oli estyneitä saapumaan paikalle. Kokous eteni esityslistan mukaisesti tasaista vauhtia aina noin klo.20.30 asti.


 Jäsenasiosta mainittakoon että pitkään kerholle mainetta tuonut Erkka Korpiaho nimettiin kerhon ainaisjäseneksi, hallituksen yksimielinen päätös. 


 Kokouksen keskusteluissa puhuttiin myös tulevista tapahtumista, 26.3 olevasta kevätkokouksesta ja jo myös ovella kolkuttelevasta kerhomme 90 vuotis juhlavuodesta, joka on ensi vuonna.
 Yhtenä kohtana päätimme että hallin valaistusta tullaan parantamaan ja näin ollen pyrimme taas parantamaan hallin turvallisuutta.


 Valmennukseen ja harjoitteluun liittyvät asiat veivät ajastamme kohtalaisen paljon. Lähinnä mietimme perheiden/kuljettajien mahdollisuuksia sekä halua sitoutua kerhon tarjoamiin valmennuksiin ja muihin toiminnan ylläpitämiseen vaadittaviin toimiin. Lopputulos oli se että keskustelen ensin valmentajien ja ohjaajien kanssa. 


Kevättä kohti mennään.
Nähdään kevätkokouksessa 26.3 hallilla.
-Tuomas